Privatumo Politika

/Privatumo Politika
Privatumo Politika 2019-03-03T07:29:40-02:00

BENDROJI INFORMACIJA

1. Ši privatumo politika nurodo www.uvktt.lt interneto svetainės valdytojo, VŠĮ Ūkio valdymo konsultavimo tarnyba įm.k. 304916449, elektroninio pašto adresas kamile@uvkt.lt (toliau – Duomenų Valdytojas), vykdomo  lankytojų ir kitų užklausas siunčiančių ar telefonu susisiekiančių duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, taip pat duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, kitas su duomenų subjektų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų ir procesų vykdymo tvarką.

2. Valdytojas gali pakeisti privatumo politiką, todėl labai prašome periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su naujausia privatumo politikos redakcija vis užsukant ir patikrinant ,,Privatumo Politika“ skiltį, adresu www.uvkt.lt .

3. Interneto svetainės lankytojų ir kitų suinteresuotų paslaugomis duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninių ryšių įstatymą, Bendrąjį asmens duomenų apsaugos Reglamentą 2016/679, ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

4. Jūsų asmens duomenys perduodami Valdytojo duomenų tvarkytojams, teikiantiems interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas, naujienlaiškių siuntimo paslaugas, elektroninio pašto  paslaugas ir Internetinio bei telefoninio ryšio paslaugų tiekėjams. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

5. www.uvkt. pateikiamuose straipsniuose gali būti nuorodų į kitų interneto svetainių puslapius, ar paslaugas. Valdytojas nėra atsakingas už trečiųjų šalių interneto svetainių  taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

6. Valdytojas nėra atsakingas už asmens duomenų saugumą, jeigu naršote interneto svetainėje, siunčiate užklausas ar rašote elektroninį laišką kol esate prisijungę prie viešos prieigos Wi-fi tinklo, nesaugaus namų ar darbo interneto tinklo.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS BEI SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

7. Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje. Slapukai reikalingi:

A) užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;

8. Valdytojas naudoja šių rūšių  slapukus:

RŪŠIS PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
Funkcinis __cfduid Skirtas interneto svetainėje besilankančio asmens informacijos ir tapatybės apsaugai. 1 metai
Funkcinis AWSALB Optimizuoja svetainės veiklą. 6 dienas
Funkcinis PHPSESSID Naršymo sesijos palaikymui

 

Svetainėje naudojami tik funkciniai slapukai.

9. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje https://www.allaboutcookies.org.

Komunikacijos įrankiai

10. Atsakyti į jūsų pateiktą užklausą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

  • vardas,  pavadinimas, elektroninio pašto adresas arba telefonas, paklausimo turinys. Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami paklausimą per kontaktinę formą. Šiuo atveju taip pat tvarkoma paklausimo gavimo data, laikas.
  • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytoju turinys.

11. Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą. Paklausimai po paskutiniojo susirašinėjimo dienos užklausose yra saugomi iki 6 mėnesių, o esantys elektroniniame pašte iki 3 mėnesių.

12. Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsiprenumeruoti naujienas apie Valdytojo vykdomą veiklą, naujus paslaugų pasiūlymus ar kitą panašaus pobūdžio informaciją. Naujienlaiškių siuntimo bet kada galima atsisakyti paspaudžiant naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą. Jei neatšauksite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS.

TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs turite teisę

1. Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais  asmens duomenimis apie Jūsų asmenį Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojui elektroninio pašto adresu kamile@uvkt.lt  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas arba tapatybę įrodantis duomuo). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome  nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią informaciją pageidaujate gauti. Teisė įgyvendinama per 30 dienų nuo tapatybės patvirtinimo.
2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis, kuriuos buvote pateikę
3. Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis Ši teisė nėra absoliuti. Jai galioja Europos teisės aktai. Teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo elektroninio pašto kamile@uvkt.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas arba kitaip identifikuojamas asmuo).Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.
4. Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu kamile@uvkt.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas arba kitas asmenį identifikuojantis duomuo). Kai prašoma apriboti tik dalies asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas nedelsiant. Asmuo apie apribojimą informuojamas asmeniškai.
5. Teisę į duomenų perkeliamumą Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu kamile@uvkt.lt, jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas arba kitas asmenį identifikuojantis duomuo. Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis naujausiu, kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną arba perduodami nurodytam kitam Duomenų valdytojui). 
6. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri Jūsų asmens duomenys
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu kamile@uvkt.lt,jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas arba kitas asmenį identifikuojantis duomuo. Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Ši teisė yra absoliuti dėl rinkodaros ir marketingo tikslų naudojamų duomenų tvarkymo. Todėl naujienlaiškio atsisakymui, bet kada galite pasirinkti ,,unsubscribe“ mygtuką, paspausdami nuorodą esančią naujienlaiškyje ir Jūsų asmens duomenys bus pašalinti iš visų marketingo sistemų.

7. Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų, toje teritorijoje, kurioje Jūs esate registruotas.

Su privatumo politika susijusių klausimų pateikimas: kamile@uvkt.lt