Apie mus

Apie mus 2019-03-04T10:09:22-02:00

Esame VšĮ “Ūkio valdymo konsultavimo tarnyba”. Mūsų centrinė būstinė įsikūrusi Klaipėdoje, tačiau savo veiklą plėtojame visoje Lietuvoje.

Šiuo metu 9 rajonų bei savivaldybių biuruose dirba daugybė mūsų tarnybos darbuotojų. Gyventojams, besiverčiantiems žemės ūkiu, ar planuojantiems tuo užsiimti, jie teikia kompleksines ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos paslaugas, konsultuoja įvairiais su tuo susijusiais klausimais bei vykdo žemdirbiams skirtus mokymus.

Į savo darbą žiūrime labai atsakingai. Tam, kad sugebėtume kuo efektyviau patenkinti savo klientų poreikius, mes nuolatos tobulinamės ir atnaujiname savo žinias, mokydamiesi iš užsienio partnerių. Didžiuojamės savo darbuotojais, džiaugiamės klientais ir galime drąsiai tvirtinti, jog, atsižvelgdama į Europos Sąjungoje keliamus inovacijų plėtros tikslus, mūsų įstaiga užtikrintai žengia šiuolaikinių naujovių keliu.

Visų sričių ūkių valdymo, žemdirbių informavimo, konsultavimo, mokymo procesai vyksta elektroninėje erdvėje – o tai labai palengvina ir supaprastina mūsų klientų dalyvavimą juose.

MISIJA

Siekiame suteikti savo klientams naudingas konsultacines paslaugas jiems rūpimais klausimais bei efektyvius verslo mokymus. Mūsų klientai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, taip pat miškų savininkai ir mažos bei labai mažos įmonės, iš kurių pirmenybė teikiama veikiančioms kaimo vietovėse.
Teikiame kompleksines, įvairiapusiškas, tęstines bei aukštos profesinės kvalifikacijos paslaugas. Veikiame visoje Lietuvoje. Dėl modernios mūsų įstaigos infrastruktūros turime galimybę, praktiškai, nuolatos būti arti savo klientų bei jiems pagelbėti.
Mūsų konsultacinė veikla apima ūkio apskaitos, verslo ekonomikos, aplinkosaugos, darbų saugos, žemės ir miškų ūkio sektoriams reikalingas technologinių (specializuotų) konsultacijų (augalininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės) ir mokymų paslaugas.

ĮGYVENDINSIME ŠIĄ MISIJĄ

Kiekvieno mūsų darbuotojo užimtumas bei kompetencija yra orientuota į mūsų klientus, jų poreikius bei jų veiklos rezultatų optimizavimą. Savo srityje turime nemažai žinių bei patirties, todėl galime suteikti pačios aukščiausios kokybės paslaugas. Didžiuodamiesi pranešame, jog dažnai su mūsų pagalba priimti sprendimai viršija net klientų lūkesčius bei jų konkurentų turimas galimybes.

Mūsų nauda yra mūsų klientų nauda bei pasitenkinimas. Norėdami to pasiekti, nuodugniai išanalizuojame visus galimus sprendimų variantus, profesionaliai įvertiname esamą situaciją bei pasiūlome klientui patį optimaliausią sprendimą.

Mes nuolatos gryniname savo įstaigos vertybes bei jų laikomės, atsakingai, laiku ir iki galo atliekame prisiimtas užduotis bei kitus įsipareigojimus, todėl esame pelnę savo klientų pasitikėjimą.

Džiaugiamės tuo, jog mums pavyko suburti atsakingą, motyvuotą bei šiuolaikinių naujovių nebijančią komandą, trokštančią tobulėti bei mokytis vardan kokybiškai suteiktų paslaugų ir klientų gerovės. Tikime, kad nuolat domėdamiesi inovacijomis, analizuodami įvairias situacijas bei praktiškai įgyvendindami sumanymus, ateityje sugebėsime aptarnauti Jus dar kokybiškiau.

Mūsų tikslas yra didinti klientų konkurencingumą, greitai reaguoti į pokyčius, optimaliai išnaudoti finansinius, laiko bei kitus turimus išteklius. Tiek savo įstaigos viduje, tiek bendravime su klientais visada išlaikome pagarba, pasitikėjimu bei profesine etika pagrįstą bendradarbiavimą bei niekada neleidžiame individualiems interesams užgožti kliento, ŪVKT ar darbinės komandos interesų.

0
Patenkintų klientų
0
Suvartota kofeino
0
Darbo valandų