Pagrindinis 2018-09-10T19:55:01+00:00

MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Ūkio valdymo konsultavimo tarnybos konsultantai apskaitą tvarko dvejybine apskaitos sistema, nes jos platesnės analitinės galimybės. Apskaitą tvarkome ūkininkams, įregistravusiems ūkį, gaunantiems ar pretenduojantiems gauti valstybės ir (ar) ES paramos fondų paramą, norintiems teisingai apskaičiuoti mokesčius, siekiantiems gauti banko paskolas, tiksliai įvertinti ūkio veiklos rezultatus ir norintiems priimti teisingus valdymo sprendimus. Taip pat teikiame ir kitas buhalterinės apskaitos paslaugas: sudarome pradinius balansus, tikriname buhalterinės apskaitos tvarkymo kokybę, teikiame rekomendacijas ir dokumentus PVM susigrąžinti, sutvarkome ilgalaikio turto apskaitą, padedame užpildyti PVM ir GPM deklaracijas ir jas pateikiame VMI, suregistruojame PVM sąskaitas faktūras į gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus, padedame suskaičiuoti darbo užmokestį samdomiems ūkio darbuotojams ir su juo susijusius mokesčius.

Dėl apskaitos tvarkymo į rajonų biurus gali kreiptis ir ne žemės ūkio veikla užsiimantys juridiniai asmenys. Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilnės profesinės atsakomybės draudimu.

Skaityti daugiau
Susisiekite

Žemės ūkis yra viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sričių. Nelaimingi atsitikimai čia  įvyksta ne tik dėl netvarkingos technikos, bet ir dėl darbuotojų mokymo stokos, jų  neteisingų veiksmų.
Mes galime įvertinti Jūsų ūkio situaciją ir patarti, ką reikėtų padaryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos reikalavimus. Atliekame visas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas: parengiame privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuojame darbuotojus, dalyvaujame nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir konsultuojame visais rūpimais darbų saugos klausimais.

Taip pat atliekame tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą.

Skaityti daugiau
Susisiekite

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimams, darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities nuo liepos 1 d. tikrinamos Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI).
Darbdaviai bei jų įgalioti asmenys mokosi patys arba mokymo įstaigose (priklausomai nuo pasirinktos mokymo programos) vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka.

Norint atestuotis, reikia užsiregistruoti VDI interneto svetainėje, rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas, pasirenkant vietą viename iš dešimties VDI teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės).

Skaityti daugiau
Susisiekite

Klientams suteikiame galimybę apskaitą tvarkyti nuotoliniu būdu. Jūsų duomenys bus saugomi banko saugyklose, nereikės pirkti programos ir atnaujinimų, jos versija visada bus naujausia. Prisijungti galėsite bet kuriuo metu.

ESAME kompetentingi, nuolat tobuliname ir vertiname savo darbuotojų kvalifikaciją, žinome naujausius reikalavimus.
ESAME lengvai pasiekiami visoje Lietuvoje, kadangi biurus turime 47 Lietuvos rajonuose.
UŽTIKRINAME klientų duomenų saugumą.
SUTVARKOME apskaitą laiku ir kokybiškai.
TEISINGAI apskaičiuojame mokesčius.
PRIMENAME apie artėjančius mokesčių mokėjimo, dokumentų teikimo, atsiskaitymų su kitomis organizacijomis terminus.
ATSTOVAUJAME mokesčių tikrinimo metu.
SUTEIKIAME nemokamas konsultacijas klientams apskaitos, finansų valdymo ir mokesčių klausimais.

Skaityti daugiau
Susisiekite

Mes esame čia, kad padėtume tavo verslui!

Kūrybiškomis idėjomis, inovacijomis ir atkaklumu

Pabendraukime!